Skip course categories

Course categories


Skip available courses

Available courses

W „Sieci TIK Aktywna tablica” uczestniczyło około trzydziestu nauczycieli z dwudziestu bydgoskich szkół realizujących rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Podczas organizowanych od stycznia bieżącego roku spotkań uczestnicy sieci prowadzili lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK, które omawialiśmy wspólnie pod kątem wykorzystania urządzeń cyfrowych, w szczególności tablicy multimedialnej. Nauczyciele dzielili się własnym doświadczeniem, doświadczeniami zgromadzonymi w trakcie kariery zawodowej oraz prezentowali wykorzystywane programy lub strony internetowe.

Efekt pracy uczestników sieci – scenariusze zajęć lekcyjnych – zamieszczone są na stronie internetowej naszego Ośrodka oraz poniżej. Zachęcamy Państwa do korzystania z dorobku koleżanek i kolegów.


Celem kursu jest praktyczne opanowanie platformy e-learningowej Moodle.

Zawiera dostępne strony, portale, platformy, z których można skorzystać na lekcjach matematyki.